phim cách nhiệt là gì

CERAMAX 50 (PHIM MEN GỐM)

Phim men gốm và lọc quang phổ hồng ngoại
MAX 60, MAX 50, MAX 30
* Vật liệu dùng để sản xuất là men gốm (ceramic) được tráng phủ Titanium Nitride (TiN), sau đó dùng công nghệ Nano và Lọc quang phổ hồng ngoại để Phun các Phân tử Ceramic tạo thành các lớp có khả năng chống lại Nhiệt, loại bỏ tối đa sự hấp thụ nhiệt

* Dòng phim này không phải dòng phim màu, không ứng dụng công nghệ Phún xạ hoặc tráng phủ kim loại

* Tính bền vững rất cao.

* Khả năng cách nhiệt cực tốt do khả năng loại bỏ tia hồng ngoại đến 99.9%, Cách nhiệt lên tới 80%

* Màu sắc tự nhiên nên độ bền rất cao. (15 Năm), Không bị phai màu sắc của Phim

* Độ xuyên sáng cao

* Cấu tạo không bao gồm thành phần kim loại nên có độ phản gương rất thấp (< 13.5%) .

* Có khả năng chịu tác động từ Axit nhẹ, kiềm, nhiệt, Không bị Oxy hóa theo thời gian

* Giá thành cao
Bảo hành 15 năm.
 • MÃ PHIM : CERAMAX 50
 • ĐỘ XUYÊN SÁNG : 54%
 • ĐỘ PHẢN GƯƠNG : 9.4%
 • ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM (UV) : 99%
 • CẮT TIA HỒNG NGOẠI : 100%
 • TỔNG CẢN NHIỆT : 73%
 • CẤU TẠO : 2 ply/ 2mil
 • MÃ PHIM : CERAMAX 50
 • ĐỘ XUYÊN SÁNG : 54%
 • ĐỘ PHẢN GƯƠNG : 9.4%
 • ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM (UV) : 99%
 • CẮT TIA HỒNG NGOẠI : 100%
 • TỔNG CẢN NHIỆT : 73%
 • CẤU TẠO : 2 ply/ 2mil

Mã phim Ceramax 50

CeraMAX 50