Sản phẩm

 • Phim Men Gốm – Lọc Quang Phổ Hồng Ngoại

  PHIM MEN GỐM - LỌC QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI Việc áp dụng công nghệ Nano với vật liệu “Ceramic trá...
 • Phim Men Gốm – Lọc Quang Phổ Hồng Ngoại

  4 trên 5
  PHIM MEN GỐM - LỌC QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI Phim men gốm và lọc quang phổ hồng ngoại NTECH với nhã...
 • Phim NTECH dùng cho kính cửa sổ

  Phim NTECH dùng cho kính cửa sổ NDFOS AUTOMOTIVE FILM có thể giúp giảm nhiệt, giảm chói và cản 99% tia cự...
 • Phim NTECH dùng cho nhà kính

  Mỗi năm, dân số và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nhanh. Vì vậy, chúng tôi phả...
 • Phim Phún Xạ Và Tráng Phủ Kim Loại

  PHIM PHÚN XẠ & TRÁNG PHỦ KIM LOẠI Phim được dẫn qua bình chứa kim loại có độ hấp thụ nhiệt cao, độ ...
 • Phim Phún Xạ Và Tráng Phủ Kim Loại

  PHIM PHÚN XẠ & TRÁNG PHỦ KIM LOẠI Phim dùng cho nhà kính thường dùng dòng phim sản xuất bằ...
 • Phim Siêu Cách Nhiệt Dán Cho Ô tô

  Phim Siêu Cách Nhiệt Dán Cho Ô tô
 • SAFETY SILVER 35 ( PHIM ĐẶC BIỆT BẢO VỆ KÍNH )

  4 trên 5
  SAFETY SILVER 35 ( PHIM ĐẶC BIỆT BẢO VỆ KÍNH )
 • SAFETY SILVER 50 ( PHIM ĐẶC BIỆT )

  SAFETY SILVER 50 ( PHIM ĐẶC BIỆT )
 • Thông tin chung

  THÔNG TIN TỔNG HỢP PHIM NHÀ KÍNH       Phim chống nóng, cách nhiệt NTECH dùng cho nhà kính là sản ...
 • Thông tin tổng hợp

  NTECH là thương hiệu phim cách nhiệt dán kính ôtô của Hàn Quốc đã nổi tiếng trên toàn ...