image11

Phim Cắt Tia Hồng Ngoại

PHIM CẮT TIA HỒNG NGOẠI DÙNG CHO NHÀ KÍNH

Công nghệ phún xạ rất phức tạp, phún xạ được làm trong buồng chân không nhưng kim loại dùng phún xạ ở mức độ nguyên tử. Trường điện từ điều khiển dòng Ion từ bình khí ga (thường là khí Agon) hướng về kim loại, Ion này bị bắn phá, bật ra vỡ tung và phân tán đều trên bề mặt film

Từ  các kim loại khác nhau được lựa chọn, sẽ cho kết quả là lớp phản xạ cao với rất ít hiệu ứng gương, sức nóng được hấp thụ và màu ít bị thay đổi.

Ưu điểm của dòng sản phẩm phim cắt tia hồng ngoại

1. Xuyên sáng cao

2. Cắt tia hồng ngoại cao đồng nghĩa với độ cách nhiệt cao

3. Mức độ hấp thụ năng lượng mặt trời là thấp nhất

4. Độ phản gương thấp

5. Dễ làm sạch lớp phủ bề mặt.

6. Cắt tia 99% tia UV

7. Chống chói – chống lóa

8. Dễ làm sạch lớp phủ bề mặt

Sản phẩm

1. Dòng BLU / PREMIUM

2. Dòng CC / SCH / HP /PHP

Phim cắt tia hồng ngoại giúp ngăn chặn UV có hại và cắt hồng ngoại từ ánh sáng mặt trời và đồng thời tiết kiệm năng lượng với việc giữ VLT cao và ngăn tia IR.

Phim cắt tia hồng ngoại

Với các ưu điểm trên, dòng sản phẩm phim cắt tia hồng ngoại là sản phẩm ưa chuộng được lựa chọn dán cho các loại kính nhà.

STT MÃ PHIM THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỊ TRÍ SỬ DỤNG
ĐỘ DÀY

(Mil)

XUYÊN SÁNG

(%)

PHẢN GƯƠNG

(%)

CẮT TIA HỒNG NGOẠI

(%)

TỔNG CẢN NHIỆT

(%)

CẮT TIA CỰC TÍM

(%)

MÀU SẮC
1 BLU 65 2 mil 66% 11.6% 86% 60% 99% Trong suốt Showroom –

 Nhà kính

2 BLU 70 2 mil 70% 12.4% 66% 52% 99% Trong suốt Showroom –

 Nhà kính

3 PREMIUM

IR 6070

2 mil 72% 11.8% 63% 45% 99% Trong suốt Showroom –

 Nhà kính

4 SCH 35BK 1.5 mil 32% 8% 79% 73% 99% Trung tính Nhà kính
5 SCH 15BK 1.5 mil 15% 6.2% 86% 78% 99% Trung tính Nhà kính
6 PHP 35BK 1.5 mil 40% 5.6% 37% 52% 99% Trung tính Nhà kính
7 HP 25BK 1.5 mil 26% 5.2% 53% 73% 99% Trung tính Nhà kính
8 HP 15BK 1.5 mil 19% 5.2% 50% 73% 99% Trung tính Nhà kính
9 PHP 05BK 1.5 mil 8% 4.4% 70% 76% 99% Ánh đen Nhà kính

Eng.cdr

Eng.cdr