THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA PHIM CÁCH NHIỆT

(Phim chống nóng cách nhiệt – Phim bảo vệ – Phim Đặc biệt – NTECH dùng cho Nhà kính)

Kính gửi: Quý Khách Hàng  –  MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ : 0906 219 128 Gặp Mr Quang

Công ty TNHH Phim Cách nhiệt Ngôi Sao xin trân trọng gửi tới  KHÁCH HÀNG thông số kỹ thuật phim cách nhiệt NTECH

PHIM CHỐNG NÓNG CÁCH NHIỆT   – PHIM BẢO VỆ   NTECH DÙNG CHO NHÀ KÍNH như sau:

 • PHIM PHÚN XẠ VÀ TRÁNG PHỦ KIM LOẠI – BẢO HÀNH 7 NĂM                                                                                                                                                                                                                             Đơn vị tính : M2
STT MÃ PHIM ĐVT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỊ TRÍ SỬ DỤNG
ĐỘ DÀY

(Mil)

ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)

ĐỘ PHẢN GƯƠNG

(%)

TỔNG CẢN NHIỆT (%) ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM

(%)

MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO
1 BLACK 10

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 16% 4% 73% > 99% Ánh chì Ánh Đen Nhà kính
2 BLACK 15

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 14% 4.6% 74% > 99% Ánh chì Ánh Đen Nhà kính
3 GREEN 25

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 31% 14% 72% > 99% Ánh xanh lá cây Xanh lá cây sáng Nhà kính
4 R- GREEN 10

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 12% 29.8% 79% > 99% Sáng ánh bạc

Dịu mắt

Xanh lá cây Nhà kính
5 R- BLUE 15

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 13% 29.6% 76% > 99% Sáng ánh bạc

Dịu mắt

Xanh nước biển Nhà kính
6 SILVER 15

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 17% 74% 76% > 99% Ánh bạc Bạc Nhà kính
7 SILVER 35

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 44% 31.6% 59% > 99% Ánh bạc nhẹ Ánh bạc Nhà kính
8 SILVER 60

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 65% 11% 40% > 99% Trong suất Ánh bạc nhẹ SHOWROOM

Nhà kính

9 SILVER GRAY

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 10% 13% 90% > 99% Xanh tím sẫm Bạc Nhà kính
10 SILVER GOLD

(Tráng phủ kim loại)

m2 2 MIL 16% 64.4% 77% > 99% Ánh bạc Vàng sáng Nhà kính
11 SPUTTERING   CC25

(Phún xạ kim loại)

m2 2 MIL 23% 25.2% 74% > 99% Trung tính Trung tính Nhà kính
12 SPUTTERING  CC35

(Phún xạ kim loại)

m2 2 MIL 35% 18.2% 73% > 99% Trung tính Trung tính Nhà kính

 

 • PHIM CẮT HỒNG NGOẠI – BẢO HÀNH 10 NĂM
STT MÃ PHIM ĐVT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỊ TRÍ SỬ DỤNG
ĐỘ DÀY

(Mil)

ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)

ĐỘ PHẢN GƯƠNG

(%)

CẮT  HỒNG NGOẠI

(%)

TỔNG CẢN NHIỆT (%) ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM

(%)

MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO
1 BLU 65 m2 2 MIL 66% 11.6% 86% 60% > 99% Trong suốt

(Ánh xanh)

Trong suốt

(Ánh xanh)

SHOWROOM

Nhà kính

2 BLU 70 m2 2 MIL 70% 12.4% 66% 52% > 99% Trong suốt

(Ánh xanh)

Trong suốt

(Ánh xanh)

SHOWROOM

Nhà kính

3 IR PREMIUM 6070 m2 2 MIL 72% 11.8% 73% 45% > 99% Trong suốt Trong suốt SHOWROOM

Nhà kính

4 SCH 15BK m2 2 MIL 15% 4.5% 86% 78% > 99% Sáng ánh xanh Sáng ánh xanh Nhà kính
5 SCH 35BK m2 2 MIL 32% 6.8% 79% 73% > 99% Sáng ánh xanh Sáng ánh xanh Nhà kính
6 PHP 05BK m2 2 MIL 8% 4.4% 70% 76% > 99% Đen ánh xanh Đen ánh xanh Nhà kính
7 HP 15BK m2 1.5 MIL 20% 5.2% 50% 73% > 99% Sẫm ánh xanh Sẫm ánh xanh Nhà kính
8 HP 25BK m2 1.5 MIL 27% 5.2% 53% 73% > 99% Sáng ánh xanh Sáng ánh xanh Nhà kính
9 PHP 35BK m2 1.5 MIL 40% 5.6% 37% 52% > 99% Sáng ánh xanh Sáng ánh xanh Nhà kính
 • PHIM MEN GỐM – LỌC QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI (PHIM SIÊU CÁCH NHIỆT) – – BẢO HÀNH 12 NĂM
STT MÃ PHIM ĐVT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỊ TRÍ SỬ DỤNG
ĐỘ DÀY

(Mil)

ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)

ĐỘ PHẢN GƯƠNG

(%)

CẮT TIA HỒNG NGOẠI TỔNG CẢN NHIỆT

(%)

CẮT TIA CỰC TÍM MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO
1 MAX 60 m2 2 MIL 67% 11.6% 92% 65% > 99% Trong suốt

(Ánh xanh)

Trong suốt

(Ánh xanh)

SHOWROOM

Nhà kính

2 MAX 50 m2 2 MIL 54% 9.4% 99.9% 73% > 99% Trong suốt

(Ánh xanh)

Trong suốt

(Ánh xanh)

SHOWROOM

Nhà kính

3 MAX 30 m2 2 MIL 25% 5.8% 99.9% 80% > 99% Trung tính

Ánh xanh

Trung tính

Ánh xanh

SHOWROOM

Nhà kính

4 MAX 70 m2 2 MIL 67% 13.4% 99.9% 73% >99% Trong Suốt Trong Suốt SHOWROOM

Nhà kính

5 ECO 30 m2 2 MIL 35% 5% 92% 73% >99% Trung tính

Ánh xanh

Trung tính

Ánh xanh

SHOWROOM

Nhà kính

 • PHIM BẢO VỆ NTECH DÙNG CHO NHÀ KÍNH – BẢO HÀNH 7 NĂM

Đơn vị tính :  VNĐ

STT MÃ PHIM ĐVT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỊ TRÍ SỬ DỤNG
ĐỘ DÀY

(Mil)

KHẢ NĂNG KÉO DÃN

(%)

KHẢ NĂNG CHỊU LỰC

TRÊN 1 ĐƠN VỊ

LỰC TỐI ĐA  LÀM  FILM BỊ CĂNG –  DÃN –  XÉ RÁCH LỰC LỘT BỎ

(g/cm)

ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)

ĐỘ PHẢN GƯƠNG (%) CẢN TIA CỰC TÍM (%) MÀU SẮC
1 SAFETY 4MIL m2 4 Mil 125% 112 lbs/in

(19.8kg/Cm)

28,000 lbs/in²

(2,000 kg/cm²)

3,200g/in

1,280g/cm

90% 8% >99% Trong suốt Tầng 1 –SR- Biệt Thự
2 SF BABY BLUE- 4MIL m2 4 Mil 125% 112 lbs/in

(19.8kg/Cm)

28,000 lbs/in²

(2,000 kg/cm²)

3,200g/in

1,280g/cm

72% 10.2% >99% Trong suốt- Ánh xanh
 • PHIM CÁCH NHIỆT KẾT HỢP BẢO VỆ KÍNH (PHIM ĐẶC BIỆT) – BẢO HÀNH 7 NĂM

( Phim tích hợp 03 tính năng: BẢO VỆ – CÁCH NHIỆT – CÁCH ÂM)

                                                                                                                             Đơn vị tính :  VNĐ

STT MÃ PHIM ĐVT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỊ TRÍ SỬ DỤNG
ĐỘ DÀY

(Mil)

KHẢ NĂNG KÉO DÃN

(%)

KHẢ NĂNG CHỊU LỰC

TRÊN 1 ĐƠN VỊ

LỰC TỐI ĐA  LÀM  FILM BỊ CĂNG –  DÃN –  XÉ RÁCH (Kg/cm²) LỰC LỘT BỎ

(g/cm)

ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)

ĐỘ PHẢN GƯƠNG (%) TỔNG CẢN NHIỆT (%) ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM

(%)

MÀU SẮC
1 SS 50

( SILVER 50

SAFETY 4MIL)  

m2 4 Mil 160% 112 lbs/in

(19.8kg/Cm)

28,000 lbs/in²

(2,000 kg/cm²)

3,200g/in

1,280g/cm

47% 25% 56% > 99% Trong suốt Tầng 1 –SR- Biệt Thự
2 SS 35

( SILVER 35

SAFETY 4MIL)  

m2 4 Mil 160% 28,000 lbs/in²

(2,000 kg/cm²)

3,200g/in

1,280g/cm

32% 43% 69% > 99% Trong suốt

Ánh Bạc

GHI CHÚ:  

KHỔ PHIM NTECH  = 1.524M X 30M

(Phim NTECH – In chi tiết tên hãng trên bao bì  và tên mã phim trên lớp Nilon – Vỏ hộp in mã vạch  nước sản xuất)

 • CAM KẾT VỀ XUẤT XỨ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:
 • Xuất xứ hàng hóa

Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hoá. (CO có công chứng- và vận đơn nhập khẩu)

2- Thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa:

            Hàng hoá đảm bảo đúng thông số kỹ thuật đã nêu trong bảng chào giá.

Hàng hoá không có khuyết tật do chế tạo, bảo quản, vận chuyển và loại bỏ tất cả các lý do khác dẫn đến hư hỏng trước khi bàn giao.

 • PHƯƠNG ÁN VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG:
 • Phương án thi công:

Nếu được lựa chọn là nhà cung cấp và lắp đặt chúng tôi đưa phương án thi công như sau:

 • Bộ phận thiết kế tiến hành đo đạc khảo sát toàn bộ kính của tòa nhà theo thứ tự từng tầng.
 • Bộ phận thiết kế tiến hành chuẩn bị và cắt sẵn phim cho từng Ô kính của từng tầng của tòa nhà.
 • Bộ phận kỹ thuật tiến hành vệ sinh khu vực thi công, chuẩn bị các trang thiết bị thi công (Như dụng cụ chuyên dùng, bảo hộ lao động, Đà giáo …..)
 • Bộ phận kỹ thuật tiến hành thi công các khu vực theo chỉ định của Chủ đầu tư, Đảm bảo thi công đến đâu là sạch gọn đến đó.
 • Tiến độ thi công

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian thi công cho tòa nhà được thi công trong thời gian ….. Ngày (Kể cả ngày  lễ tết, ngày nghỉ.)

 • Chất lượng thi công:

a- Đảm bảo độ phẳng, độ mịn của Phim sau khi đã thi công.

b- Đảm bảo độ mỹ thuật, không bị bong tróc, dạn nứt.

c- Tất cả các đường cắt phim đều cách lề trong của khung cửa là 1 – 2 mm

d- Thi công không ghép phim nếu khổ kính cả hai cạnh ≤ 1500mm

e- Trường hợp ghép phim thì Các đường ghép phim phải có độ cao ≤ 0.7m tính từ mặt sàn hoặc ≥ 1,80m tính từ mặt sàn. Các đường ghép phải thẳng hàng để đảm bảo mỹ thuật.

 • Phim được dán bên trong các Ô kính theo chỉ định của bên chủ đầu tư (Trong khả năng bên bán có thể thi công được)
 • CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:
 • Phim NTECH được bảo hành từ 07 – 15 năm (Theo từng dòng phim) kể từ ngày nghiệm thu.
 • Trong thời gian bảo hành, nếu phim có lỗi do công nghệ sản xuất, do lỗi lắp đặt thì Công ty Phim cách nhiệt Ngôi sao có trách nhiệm thay mặt nhà sản xuất sửa chữa khắc phục trong thời gian ….. tiếng kể từ lúc nhận được thông báo của bên mua.  Nếu lỗi do người sử dụng gây nên thì bên mua phải chịu mọi phí tổn cho việc khắc phục. Công ty chúng tôi không bảo hành các hỏng hóc gây ra bởi lũ lụt, thiên tai, hoả hoạn.

 

Trân trọng !

Hà Nội , Ngày 01 Tháng 08 Năm 2015

                                                                  CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO 

NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT THƯƠNG HIỆU NTECH TẠI VIỆT NAM

CHUYÊN CUNG CẤP VÀ THI CÔNG DÁN PHIM CHỐNG NÓNG CHO ÔTÔ & NHÀ KÍNH

VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI                        CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG                       CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: 371 Hoàng Hoa Thám                  Địa chỉ: 106 Duy Tân - P.Hòa Thuận Tây               Địa chỉ: 590 / E6-CMT8-P.11-Q.3

Ba Đình -  Hà nội                                    Q.Hải Châu -  TP.Đà Nẵng                                           TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0906.219.128      Hotline: 0906.219.128           Hotline: 097.666.8331