MÃ PHIM IR6070

  • Mã phim IR 6070

    Mã phim IR 6070
  • MÃ PHIM IR6070

    Mã phim IR6070 Độ xuyên sáng : 72% Độ phản gương : 11.8% Độ cản tia cực tím (UV) : 99% Cắt tia hồng ngoại : 73% Tổng cản ...