caooc

Phim Dán Cho Kính Tòa NHà – Cao Ốc

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PHIM CÁCH NHIỆT – CHỐNG NÓNG NTECH

DÁN CHO KÍNH TÒA NHÀ – KÍNH CAO ỐC – KHU CÔNG NGHIỆP – ….

Do đặc thù, kính của các Tòa Nhà, Kính của các Cao ốc, Kính của các khu Công nghiệp thường có diện tích lớn, do vậy bề mặt chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời và khả năng hấp thụ nhiệt là rất nhiều. Do vậy – Phim dán cho kính của các Tòa Nhà – Cao ốc – Khu Công nghiệp thường được ưu tiên là các mã phim có độ cách nhiệt cao, đồng thời mã  phim sử dụng yêu cầu có độ phản gương trung bình hoặc thấp và đặc biệt là mức chi phí đầu tư hợp lý.

Để đáp ứng đồng thời các yêu cầu trên, Các mã phim chống nóng cách nhiệt dán cho kính của các Tòa Nhà, Kính của các Cao ốc, Kính của các khu Công nghiệp thường được sử dụng là Phim sản xuất bằng công nghệ Phún xạ và tráng phủ kim loại.

Phim dùngcho Kính cao ốc, kính tòa nhà , khu công nghiệp thường dùng một mã phim(Cũng có một số ít trường hợp dùng thêm các mã phim khác ở các khu vực đặc thù riêng). Mã phim được lựa chọn thường phải phù hợp tương thích với màu kính của tòa nhà (Hoặc thay đổi màu kính theo yêu cầu).

caooc

NTECH  đưa ra các nhóm mã phim dùngcho Kính cao ốc, kính tòa nhà , khu công nghiệp theo thứ tự từ nhóm phổ thông – nhóm cao cấp như sau:

  • Lưu ý : Các tư vấn trên đây của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo, Khi Quí khách có nhu cầu lắp đặt phim theo mục đích của mình, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi có trách nhiệm cử “Cán bộ kinh doanh dự án” đến gặp Quý khách để giới thiệu thực tế các mẫu phim, Cùng Quý khách giải quyết các vấn đề quan trọng sau.
  • Xác nhận Màu sắc thực tế của các mã Phim.
  • Cùng Quý khách lựa chọn mã phim phù hợp với chi phí đầu tư hợp lý nhất.
  • Xuất trình các giấy tờ, các chứng nhận của sản phầm, của nhà sản xuất, của nhà phân phối.

Chúng tôi cam kết mang tới Quý khách sản phẩm phù hợp với chí phí hợp lý nhất, Đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

STT MÃ PHIM ĐVT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỊ TRÍ SỬ DỤNG
ĐỘ DÀY(Mil) ĐỘ XUYÊN SÁNG(%) ĐỘ PHẢN GƯƠNG(%) TỔNG CẢN NHIỆT (%) ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM(%) MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO
1 Mẫu phim
BN 20
(Tráng phủ kim loại)
m2 2 MIL 27% 13% 73% > 99% Màu Sáng tự nhiên Ánh xanh sẫm Nhà kính
2 Mẫu phim
DN 20
(Tráng phủ kim loại)
m2 2 MIL 20% 8% 73% > 99% Màu Sẫm tự nhiên Màu Sẫm tối Nhà kính
3 Mẫu phim BLACK 15(Tráng phủ kim loại) m2 2 MIL 14% 4.6% 74% > 99% Ánh chì Ánh Đen Nhà kính
4 Mẫu phim
GREEN 25
(Tráng phủ kim loại)
m2 2 MIL 31% 14% 72% > 99% Ánh xanh lá cây Xanh lá cây sáng Nhà kính
5 Mẫu phim
R- GREEN
10(Tráng phủ kim loại)
m2 2 MIL 12% 29.8% 79% > 99% Sáng ánh bạcDịu mắt Xanh lá cây Nhà kính
6 Mẫu phim
R- BLUE 15
(Tráng phủ kim loại)
m2 2 MIL 13% 29.6% 76% > 99% Sáng ánh bạcDịu mắt Xanh nước biển Nhà kính
7 Mẫu phim SILVER 15(Tráng phủ kim loại) m2 2 MIL 17% 74% 76% > 99% Ánh bạc Bạc Nhà kính
8 Mẫu phim SILVER 35(Tráng phủ kim loại) m2 2 MIL 44% 31.6% 59% > 99% Ánh bạc nhẹ Ánh bạc Nhà kính
9 Mẫu phim SILVER 60(Tráng phủ kim loại) m2 2 MIL 65% 11% 40% > 99% Trong suất Ánh bạc nhẹ SHOWROOMNhà kính
10 Mẫu phim SILVER GRAY(Tráng phủ kim loại) m2 2 MIL 10% 13% 89% > 99% Xanh tím sẫm Bạc Nhà kính
11 Mẫu phim SILVER GOLD(Tráng phủ kim loại) m2 2 MIL 16% 64.4% 77% > 99% Ánh bạc Vàng sáng Nhà kính
12 Mẫu phim SPUTTERING   CC25(Phún xạ kim loại) m2 2 MIL 23% 25.2% 74% > 99% Trung tính Trung tính Nhà kính
13 Mẫu phim SPUTTERING  CC35(Phún xạ kim loại) m2 2 MIL 35% 18.2% 73% > 99% Trung tính Trung tính Nhà kính
14 Mẫu phim
BLU 65
m2 2 MIL 66% 11.6% 86% 60% > 99% Trong suốt(Ánh xanh) Trong suốt(Ánh xanh) SHOWROOMNhà kính
15 Mẫu phim
IR PREMIUM 6070
m2 2 MIL 72% 11.8% 73% 45% > 99% Trong suốt Trong suốt SHOWROOMNhà kính
16 Mẫu phim
SCH 15BK
m2 2 MIL 15% 4.5% 86% 78% > 99% Sáng ánh xanh Sáng ánh xanh Nhà kính
17 Mẫu phim
SCH 35BK
m2 2 MIL 32% 6.8% 79% 73% > 99% Sáng ánh xanh Sáng ánh xanh Nhà kính
18 Mẫu phim
PHP 05BK
m2 2 MIL 8% 4.4% 70% 76% > 99% Đen ánh xanh Đen ánh xanh Nhà kính
19 Mẫu phim
HP 15BK
m2 1.5 MIL 20% 5.2% 50% 73% > 99% Sẫm ánh xanh Sẫm ánh xanh Nhà kính
20 Mẫu phim HP 25BK m2 1.5 MIL 27% 5.2% 53% 73% > 99% Sáng ánh xanh Sáng ánh xanh Nhà kính
21 Mẫu phim PHP 35BK m2 1.5 MIL 40% 5.6% 37% 52% > 99% Sáng ánh xanh Sáng ánh xanh Nhà kính
22 Mẫu phim MAX 60 m2 2 MIL 67% 11.6% 92% 65% > 99% Trong suốt(Ánh xanh) Trong suốt(Ánh xanh) SHOWROOMNhà kính
23 Mẫu phim MAX 50 m2 2 MIL 54% 9.4% 99.9% 73% > 99% Trong suốt(Ánh xanh) Trong suốt(Ánh xanh) SHOWROOMNhà kính
24 Mẫu phim MAX 30 m2 2 MIL 25% 5.8% 99.9% 80% > 99% Trung tínhÁnh xanh Trung tínhÁnh xanh Nhà kính

phim bảo vệ nhà kính SS 35 Thế nào là phim phún xạ và tráng phủ kim loại? Mã phim SCH 35 BK mã phim Silver 15 mã phim Silver 35 mã phim Silver 60 Silver Gold Mã phim SCH 15 phim bảo vệ nhà kính dán kính cửa sổ chống nắng Mã phim R-Blue 15 Mã phim PHP 35 BK Mã phim PHP 05 BK Mã phim Ceramax 50 mã phim ceraMax 30 Mã phim IR 6070 Mã phim PHP 25 BK Mã phim PHP 15 Bk Mã phim CeraMax 60 CC 25 CC 35 DN 20 Mã phim Green 25 Mã phim BN 20 Mã phim Blu 70 Mã phim Blu 65 Mã phim Black15 Black 10

Mã phim SILVER GRAY SILVER GOLD SILVER 60 SILVER 35 SILVER 15 MAX 60.2 Mã phim PHP 05BK PHP 35 R-BLUE 15 R-GREEN 10 CeraMAX 50 MAX 30.1 IR 6070.1 HP 25BK.1 HP 15BK.2 GREEN 25.1 DN 20.1 CC 35.1 CC 25.1 BN 20.1 BLU 65.1 BLU 70.1 Mã phim BLACK 15