Mã phim Green 25

  • Dán kính cửa sổ nhà chống nắng

    Dán kính cửa sổ nhà chống nắng tổng cản nhiệt 89% - cắt tia UV 99%
  • MÃ PHIM CERAMAX 30

    MÃ PHIM CERAMAX 30
  • Mã phim Green 25

    Mã phim Green 25 MÃ PHIM : Green 25 ĐỘ XUYÊN SÁNG : 31 % ĐỘ PHẢN GƯƠNG : 14 % ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM (UV) : 99% CẮT TIA HỒNG NGOẠI : 50 % TỔ...
  • Phim Dán Cho Kính Tòa NHà – Cao Ốc